Voorbij het zichtbare licht
Rwanda, het Zwitserland van Afrika. Hoe zou het ”land van duizend heuvels” eruitzien in een winters landschap? En wat
met het buurland Uganda, de “parel van Afrika”?
Infrarood licht is onzichtbaar voor het menselijk oog maar creëert oneindige mogelijkheden om vertrouwde onderwerpen
in een ander licht te kunnen fotograferen.
Au-delà de la Lumière Visible
Le Rwanda est surnommé la Suisse de l’Afrique. A quoi pourrait ressembler un paysage hivernal dans le « pays aux mille
collines » ? Et chez son voisin immédiat, l’Ouganda, « la perle de l’Afrique » ?
La lumière infrarouge est invisible à l’oeil nu mais elle crée un nombre infini de possibilités de photographier des sujets
familiers dans une autre lumière.

Beyond the Visible Light
Rwanda, the Switzerland of Africa. What would the “country of a thousand hills” look like as a winter landscape? What
about its neighbouring country, Uganda, the “Pearl of Africa”?
Infrared light is invisible to the human eye but creates endless possibilities to photograph familiar subjects in a different
light.
+32 473 83 90 88

You may also like

Back to Top